fbpx
Kommuner støtter Rivers i oktober

Kommuner støtter Rivers i oktober

Flere norske kommuner har gjort vedtak om å ikke støtte WWF’s TV-aksjon i oktober. Kort fortalt handler det om ulv. Og kommuners langvarige konflikt med WWF knyttet til forvaltningen av rovvilt. Kommunene Tynset, Alvdal, Rendalen og Hattfjelldal mener kampen for et renere hav er svært viktig, og har sett seg om etter en organisasjon som utelukkende fokuserer på dette. De har landet på Rivers.Global.

Så kan man spørre seg om det er riktig av oss å inngå et samarbeid med kommuner som boikotter TV-aksjonen. De som har fulgt debattene om rovvilt, vet at her er det steile fronter og fasttømrede standpunkter, på begge sider. Rivers.Global forholder seg nøytral i disse diskusjonene. Vi har valgt å fokusere utelukkende på arbeidet for et renere hav.

Det er en kjensgjerning at noen synes temaet for årets TV-aksjon er meget viktig, men at de ikke under noen omstendigheter kan tenke seg å støtte WWF. Da mener vi det er viktig og riktig at disse blir gitt en anledning til å støtte arbeidet for et renere hav gjennom en eller flere alternative organisasjoner. Det vil gagne saken, samlet sett. Ser man dette fra Sør-Øst Asias perspektiv, eller fra havets perspektiv, er det en bra ting at de som ikke vil gi til WWF, kan få gi til for eksempel Rivers.Global. De i disse kommunene som ønsker å støtte TV-aksjonen og WWF har selvsagt anledning til å gjøre dette. Eksempelvis har Tynset kommune lagt ut vippsnumrene til både WWF og Rivers.Global på sin hjemmeside.