fbpx

Rivers.Global

Bakgrunn og visjon

Rivers.Global ble stiftet i Norge sommeren 2018. Vår visjon er et renere hav, og vi tror en viktig vei dit går gjennom renere elver. Hadde verdens elver vært renere, hadde havet vært renere. Dette er bakgrunnen for navnet Rivers.Global.

Mellom-Amerika, Sør-Amerika, Afrika, Øst-Europa og ikke minst Asia har enorme utfordringer knyttet til elver som hvert eneste minutt forsyner verdenshavene med tonnevis av plast og annet avfall. Dette er vi nødt til å få gjort noe med! Og vi bør fokusere på land eller nær land. Det er der vi klarer å være effektive. Ser man for seg et hus hvor alle vaskene er tette og alle kranene står og renner, hjelper det lite å tørke opp vann i kjelleren. Det er kranene som må stenges. Det viser seg igjen og igjen at store og dyre opprydningsaksjoner langt til havs har svært begrenset effekt. Det som hjelper er å få stengt kranene. Effektiv plastopprydning forutsetter to kriterier:
1. Mye plast. 2. Det må være lett å få tak i den.

Ditt bidrag hjelper

Vi nærmer oss nå en grense for hvor mye plast og annet søppel havet klarer å svelge unna. Et varmere, tommere, fattigere og surere hav indikerer dette. Som medlem eller giver i Rivers.Global støtter du en organisasjon som har klare mål om å være med og redusere verdens utslipp av plast til havet.  Vi jobber for bedre avfallshåndtering, effektive opprydningsaksjoner, innføring av panteordninger og en økt forståelse blant folk om hva problemet er hvordan kursen kan endres. Vi mener det er riktig å fokusere på områder i verden hvor utfordringene med plast på avveie er størst.

Ingen ansatte

Rivers.Global er organisert som en medlemsforening, med organisasjonsnummer 921.112.696. Vi vokser sakte, men sikkert, og teller 340 medlemmer pr april 2024. Vi har ingen ansatte foreløpig. Rivers.Global har et uttalt mål om å ha en liten administrasjon i Norge, og likevel være en betydelig aktør der hvor utfordringene med plast er vesentlig større enn i Nord-Europa. Vi samarbeider med Misjonsalliansen om et miljøprosjekt i Vietnam og SAMDAN om et miljøprosjekt i Nepal. Vi har også samtaler gående med mulige samarbeidspartnere i Kambodsja og på Filippinene.

Bruk av midler

Siden vi ikke har ansatte, er våre utgifter til administrasjon svært lave. Det skal de fortsette å være i Rivers.Global, selv om organisasjonen etter hvert får ansatte. Medlemmer og givere skal vite at vi har et fokus på at pengene skal brukes der det er mest bruk for dem. Noen av dere har også stilt dere til disposisjon for oss, regnskapsfører jobber for eksempel frivillig i Rivers.Global!

Medlemskap for alle

For å gjøre det enklest mulig, har vi bare ett alternativ når det gjelder medlemskap; nemlig enkeltmedlemskap til 200 kr pr år. Prisen er lav, faktisk under 17 kroner i måneden, for at alle skal kunne ha råd til å være med. Når antallet medlemmer begynner å bli betydelig, blir det lettere å få støtte fra næringsliv, fond og legater. Derfor er medlemmer så viktige for oss. Enkeltgaver, faste givere og støtte fra næringsliv, menigheter og skoler er, og vil alltid være, utrolig viktig for vår organisasjon. Takk til dere som nevner Rivers.Global i deres sammenhenger!