fbpx

Om oss

Rivers.Global

Bakgrunn og visjon

Rivers.Global ble stiftet i Norge sommeren 2018. Vår visjon er et renere hav, og vi tror en viktig vei dit går gjennom renere elver. Hadde verdens elver vært renere, hadde havet vært renere. Sagt litt forenklet. Dette er bakgrunnen for navnet Rivers.Global.

Mellom-Amerika, Sør-Amerika, Afrika, Øst-Europa og ikke minst Asia har enorme utfordringer knyttet til elver som hvert eneste minutt forsyner verdenshavene med tonnevis av plast og annet avfall. Dette er vi nødt til å få gjort noe med! Og vi bør fokusere på landjorda. Det er der vi klarer å være effektive. Ser man for seg et hus hvor alle vaskene er tette og alle kranene står og renner med fullt trykk, da hjelper det ikke stort å tørke opp vann i kjelleren med en liten fille. Det er kranene som må stenges først. Det viser seg igjen og igjen at store og dyre opprydningsaksjoner langt til havs har svært begrenset effekt. Det som hjelper er å få stengt kranene, og da må vi ha hovedfokus på FORSTÅELSE, AVFALLSHÅNDTERING, PANTEORDNINGER og OPPRYDNINGER. I elver, langs elvebredder, i lokalsamfunn, på strender og i havneområder. Effektiv plastopprydning forutsetter to kriterier:
1. Det må være mye plast.
2. Det må være lett å få tak i den.

Hjelper mitt bidrag? Det er klart det gjør!

Vi nærmer oss nå, eller har allerede passert, en grense for hvor mye plast og annet søppel havet klarer å svelge unna. Et varmere og surere hav indikerer at den grensen kanskje ble nådd for mange år siden.

Som medlem eller giver i Rivers.Global støtter du en organisasjon som riktignok er helt i startfasen, men som har klare mål om å være med og redusere verdens utslipp av plast til havet. Sammen med mange andre, sammen med deg. Din støtte til Rivers vil være en støtte til en organisasjon som jobber for bedre avfallshåndtering, effektive opprydningsaksjoner, innføring av panteordninger og en økt forståelse blant folk om hva problemet er hvordan kursen kan endres. Vi mener det er riktig å fokusere på områder i verden hvor utfordringene med plast på avveie er enorme og svært tydelige.

Vi høster for tiden erfaringer i Vietnam, gjennom prosjektet «Fighting Plastic in Mekong». I tillegg samarbeider vi med SINTEF Ocean om å utvikle en plastoppsamler til bruk i elver. Se mer under «Prosjekter». Når den er ferdig utviklet, skal tegninger legges fritt ut på nettet til fri kopiering for hvem som helst. Det vil kunne gi verdensvid fortgang i arbeidet for et renere hav. Det er problemelver nok til alle, og nå trengs det et realt krafttak for å stenge noen av strømmene av plast til havet.

Ingen ansatte

Rivers.Global er organisert som en medlemsforening, med organisasjonsnummer 921.112.696. Vi vokser sakte, men sikkert, og teller rundt 300 medlemmer pr januar 2021. Vi har ingen ansatte foreløpig, men håper å kunne ansette når organisasjonens størrelse og økonomi gjør det mulig og nødvendig. Vi har likevel et uttalt mål om å være liten i Norge, og heller en betydelig aktør der hvor utfordringene med plast er vesentlig større enn i Nord-Europa. Siden vi ikke har ansatte, er våre utgifter til administrasjon svært lave. Det skal de fortsette å være i Rivers.Global, selv om organisasjonen etter hvert får ansatte. Medlemmer og givere skal vite at vi har et fokus på at pengene skal brukes der det er mest bruk for dem.

Bruk av midler

Det er begrenset hvor aktive vi kan være på Facebook, Instagram, Twitter, hjemmeside og nyhetsbrev så lenge det bare jobbes frivillig. Vi strekker døgnets timer så godt det lar seg gjøre, og er takknemlig for innspill fra dere som er medlemmer, støttespillere og andre interesserte på hva vi kan gjøre annerledes eller bedre. Noen av dere har også stilt dere til disposisjon for oss, regnskapsfører jobber for eksempel frivillig i Rivers.Global! Tusen takk for det, og så vet vi at vi ikke kan holde på slik i det uendelige.

Medlemskap for alle

For å gjøre det enklest mulig, har vi bare ett alternativ når det gjelder medlemskap; nemlig enkeltmedlemskap til 200 kr pr år. Prisen er lav, faktisk under 17 kroner i måneden, for at alle skal kunne ha råd til å være med. Når antallet medlemmer begynner å bli betydelig, blir det lettere å få støtte fra næringsliv, fond og legater. Derfor er medlemmer så viktige for oss. Fra det offentlige vanker det ingen støtte før man kan legge ved regnskap for de siste tre år, noe som først vil være aktuelt for Rivers fra sommeren 2021. Enkeltgaver, faste givere og støtte fra næringsliv og skoler er, og vil alltid være, utrolig viktig for vår organisasjon. Takk til dere som nevner Rivers.Global i deres sammenhenger!