fbpx

The River Cleaner

Rivers.Global har utviklet THE RIVER CLEANER, en plastoppsamler til bruk i elver med mye flytende plast. I denne 3-minutters filmsnutten kan du se hvor effektiv den faktisk er.

Oppsamleren er helt uten patenter og rettigheter.
Den kan bygges i alle land. Lokalt eierskap gir økt bærekraft.
Den er skalerbar.
Den kan gi arbeid til folk.
Ingen dieselaggregater.

The River Cleaner bruker strømmen i elva til å føre plast og annet inn i en stor trålpose, som enkelt kan løftes opp og tømmes på land hvor innholdet sorteres før videre håndtering.

Prototypens ramme er bygget i aluminium. Det er ingenting i veien for å bruke andre materialer, for eksempel kan bambus være et aktuelt alternativ i Sørøst Asia.

Se mer under «prosjekter», der kan du også se mer om prosjekter i Vietnam og Nepal som Rivers.Global støtter.

Fire veier til et renere hav:

Forståelse

Holdningsskapende arbeid er tidkrevende! Men utrolig viktig for varige endringer. Prosjektet «Fighting Plastic in Mekong», som Misjonsalliansen driver i Vietnam, er et eksempel på holdningsskapende arbeid både blant ungdommer på skoler og i kvinnegrupper og velforeninger. Vårt bidrag i dette prosjektet har vært å gi innspill på plastrelaterte temaer, samt at vi har støttet med litt penger. Kunnskap og en dypere forståelse for sammenhenger er helt avgjørende i kampen for et renere miljø. Havet er vår største kilde til rent vann og ren luft. Vi kan lære å ta bedre vare på det! Mindre bruk av engangsplast, mer gjenbruk og en bedre avfallshåndtering både hjemme og på dynga. At handlinger skaper holdninger, har prosjektet i Vietnam vist flere ganger.

Avfallshåndtering

Avfallshåndtering

Forsvarlig håndtering av avfall på land er en forutsetning for et renere hav. Store deler av verden har mangelfull infrastruktur knyttet til «waste management». Rentbrennende forbrenningsovner fra USA eller Japan ville gjort en stor endring for luftkvaliteten i en lang rekke land, og hindret plast og annet avfall i å finne veien til havet. Mange har ingen mulighet til å få søpla si hentet, fordi de ikke har råd eller fordi de bor på steder søppelbilen ikke kommer. Da blir søpla brent eller kastet i naturen. Videoeksemplet fra Sør-Amerika viser at dette ikke bare skjer i privat regi. Vi bør for øvrig ikke glemme at søppelhåndteringen i Norge helt fram til 1970-tallet hadde rikelige innslag av «kast det på sjøen». Ikke fordi vi hadde noe imot havet, men fordi vi ikke visste bedre.

Skrekkeksempel fra Amasonas

Panteordninger

Brukt plast må gis en reell verdi, også den plasten som ikke lett kan resirkuleres, for eksempel isopor. Først da blir plasten samlet og levert i stor skale. Norge ligger i verdenstoppen her, med Tomra i spissen. Nå må det jobbes for å få innført pantesystemer globalt, ikke minst i folkerike land hvor gode panteordninger vil kunne redusere restavfallet dramatisk.

Opprydningsaksjoner

Det er dette punktet Rivers.Global jobber mest med. Utviklingen av plastsamleren The River Cleaner tror vi skal bli en «game changer» i arbeidet for renere elver og et renere hav.

Det er to forutsetninger som må være til stede for effektive opprydningsaksjoner.
1. Mye plast.
2. Det må være lett å få tak i den.

I elver, i havneområder, på strender og selvsagt på land finnes det mange steder hvor begge forutsetninger er til stede, i rikt monn. Før opprydninger må man vite at det som samles inn blir håndtert skikkelig. Ellers er det liten vits, rett og slett.

Fotografen Lekima Hung fra Hanoi reiste på motorsykkel fra nord til sør i Vietnam for å dokumentere utfordringene vi står overfor i denne delen av verden. Her er noen av bildene hans.