Et renere hav!

Plasten må stoppes FØR den renner ut i sjøen.

Et renere hav!

Plasten må stoppes FØR den renner ut i sjøen.

Forståelse

Les mer

Mer kunnskap og en dypere forståelse for sammenhenger er helt avgjørende i kampen for et renere miljø. Havet er vår største kilde til rent vann og ren luft. Vi kan lære å ta bedre vare på det! Mindre engangsplast, mer gjenbruk og en bedre avfallshåndtering både hjemme og på dynga. Handlinger skaper holdninger.

Avfallshåndtering

Avfallshåndtering

Les mer

Forsvarlig håndtering av avfall på land er en forutsetning for et renere hav. Store deler av verden har mangelfull infrastruktur knyttet til «waste management». Mange har ingen mulighet til å få søpla si hentet, fordi de ikke har råd eller fordi de bor på steder søppelbilen ikke kommer. Da blir søpla brent eller kastet i naturen.

Alt du trenger å vite om plast
Skrekkeksempel fra Amasonas

Panteordninger

Les mer

Brukt plast må gis en reell verdi, også den som ikke lett kan resirkuleres, for eksempel isopor. Da blir plasten samlet og levert.
Norge ligger i verdenstoppen her, med Tomra i spissen. Nå må det jobbes for å få innført pantesystemer globalt, ikke minst i folkerike land hvor gode panteordninger kan redusere restavfallet dramatisk.

Opprydningsaksjoner

Les mer

Det er to forutsetninger som må være til stede for effektive opprydningsaksjoner.
1. Mye plast.
2. Det må være lett å få tak i den.
I elver, i havneområder, på strender og selvsagt på land finnes det mange steder hvor begge forutsetninger er til stede. Før opprydninger må man vite at det som samles inn blir håndtert skikkelig.

Fotografen Lekima Hung fra Hanoi reiste på motorsykkel fra nord til sør i Vietnam for å dokumentere utfordringene vi står overfor i denne delen av verden. Her er noen av bildene hans.