fbpx

The River Cleaner

Helt fri for patenter og copyrights.

The River Cleaner innviet i Etne-elva 5.okt 2021!

Oppsamleren som vi har jobbet med et par års tid viste seg å virke! 46 flasker og kanner ble kastet ut oppe i elva, alle sammen ble fanget av The River Cleaner, to ganger!

I starten av 2021 hadde SINTEF Ocean i Trondheim skissen av The River Cleaner til gjennomsyn. De anbefalte oss å få bygget en prototype, en pilot i stor nok skala til at den kan testes i en virkelig elv.

Enkel. Solid. Effektiv.

The River Cleaner bruker strømmen i elva til å føre plast og annet inn i en stor not. Ingen solceller, ingen dieselaggregat. Strømmen man trenger, finnes i elva. Når nota er full, heises den på land for sortering, resirkulering og forsvarlig videre håndtering.

Under utviklingen av The River Cleaner har vi hatt noen klare mål i sikte:
Den skal være enkel å produsere, av materialer som er å få tak i overalt.
Den skal være solid nok til å tåle monsunregn og sterk vannføring. Derfor har den en «slipp-mekanisme» som gjør at bommen som går ut i elva slipper taket i oppsamleren under ekstreme strømforhold. Da slipper vi store skader og materialtap.
Den skal være effektiv, nota skal kunne tømmes raskt.

Noe av det som kommer flytende kan resirkuleres, noe kan man bruke i produksjon av nye produkter (for eksempel kan man lage møbler og mye annet av vann-hyasinter som det er mye av i elvene i Sør-Øst Asia), noe må gå til forbrenning med energigjenvinning.

Open source

Byggeprosess, transport og installasjon av The River Cleaner skal dokumenteres detaljert, med videoer og tegninger, som gjøres tilgjengelig for alle, for gratis kopiering.  Ingenting skal patenteres her. Det gjøres slik fordi det haster med å få redusert det jevne tilsiget av plast til havet som elvene står for.

Selvgjort er velgjort

Ettersom The River Cleaner vil være pantentfri, er det fritt fram for hvem som helst å produsere og installere oppsamleren. I praksis vil det sannsynligvis være sentrale eller lokale myndigheter som sitter i førersetet, eventuelt i samarbeid med nasjonale eller internasjonale miljøorganisasjoner. For at rensingen av elvene skal være effektiv, bør en rekke forutsetninger være på plass.
1. Lokale myndigheter må sørge for at avfallet som blir samlet opp, blir håndtert forsvarlig, altså at de har en infrastruktur på plass for søppelhåndtering.
2. De må også stå for vedlikehold av The River Cleaner, jevnlig tømming og mannskap til å sortere det som samles i nota.
3. Myndighetene betaler for produksjonen og installasjonen av The River Cleaner. Man tar bedre vare på noe man har betalt for. Rivers.Global kan gi tilskudd til en pilot. Det er lettere å produsere flere oppsamlere når myndighetene ser at den faktisk virker hos dem.

Rivers.Global’s rolle

Den første oppsamleren vil naturlig nok være den dyreste. Nå har vi en prototype på plass som beviselig er enkel, solid og effektiv. Nå vil vår rolle i dette prosjektet bli å informere organisasjoner og myndigheter i Sør-Amerika, Afrika og Asia om at det The River Cleaner finnes og at den er helt gratis å kopiere.

Følgende trengs for at The River Cleaner skal være effektiv:

  1. En elv med mye flytende plast.
  2. Elva må være over flomålet, altså at den hele tiden renner mot havet.
  3. Elva må ha vannføring, også i tørkeperioder.
  4. Elva må ha en elvebredd som kan tåle vekten av containere og en lastebil. Det må også være mulig å montere en kran, gjerne manuell med taljer.

Ditt bidrag ønskes velkommen!

Nå har du en mulighet til å være med og stanse strømmene av plast til havet. Vi håper å se oppsamlere i aktivitet døgnet rundt mange steder i verden hvor det renner en stri strøm av plast ut i havet. Totalt regner man med at så mye som 20 tonn plast blir tilført havet hvert eneste minutt. Mye av dette kommer via verdens elver. Med dette prosjektet går vi første gang bredt ut og utfordrer enkeltpersoner, skoler og høgskoler, bedrifter, rederier og kommuner til å være med oss i dette viktige arbeidet. Med din hjelp skal vi hindre tonnevis av plast i å nå havet. I elvene er plasten fortsatt relativt enkel og relativt rimelig å få tak i, det er dessverre ikke tilfelle når den har kommet ut i havet. Tusen takk!

«Fighting Plastic in Mekong»

Prosjektet jobber med skoler og kvinnegrupper

Det er Misjonsalliansen som driver prosjektet «Fighting Plastic in Mekong», som Rivers.Global støtter med 50.000 kroner i året. Kunnskap og forståelse både blant barn og voksne er viktige ingredienser i prosjektet.

På skolen Tap Ngai Secondary School har de fokus på klima og miljø. Der kan elevene bygge hus og andre kunstverk av avfall de finner i nærmiljøet!

Tran Ngoc Tuyet Nhung på 12 sier hun elsker slike aktiviteter. – Det hjelper oss å forstå hvor viktig det er å resirkulere og ta vare på miljøet. Spesielt er det viktig å beskytte havet mot all plasten som renner ut der.

Kim Soc Kha på 14 sier det er svært meningsfullt å lære om å ta vare på miljøet. – Plast er særlig skadelig siden det nesten aldri forsvinner. Det påvirker også helsa vår. Derfor sier jeg til foreldrene mine at de må kaste plasten der den skal, i egne beholdere. Å ta vare på miljøet er også å ta vare på oss selv!

Nguyen Thi Ngoc Hoa på 14 sier: Å ta vare på miljøet er å ta vare på jordas lunger og vår egen helse. Derfor må vi stå sammen om dette over hele jorden!

Kvinnegrupper

I tillegg til arbeidet på skolene, jobber Misjonsalliansen gjennom velforeninger og kvinnegrupper. I Tra Vinh er over 900 kvinnegrupper med i arbeidet, med nesten 20.000 kvinner. I disse gruppene har slagordet «Si nei til engangsplast» blitt en kjerneverdi.

Klimaendringer blir også diskutert i kvinnegruppene. Mange av disse kvinnene kjenner på utfordringene med stigende havnivå, siden saltinntrengningen i store deler av Mekong-deltaet gjør det vanskelig å få gode risavlinger.

Det er Misjonsalliansen som driver dette prosjektet. De har arbeidet i landet siden 1996, og har tett kontakt med lokale og nasjonale myndigheter.

Fokusområder har vært å endre holdninger og handlinger, hvordan man med enkle grep kan ta bedre vare på nærmiljø og klima.

Det har blitt etablert 115 grupper med over 1700 deltakere som jobber med lokale virkninger av klimaendringer. Prosjektet har vært med og legge til rette for bedre søppelhåndtering. Flere opprydninger og beplantninger av nærmiljøet har vært gjennomført.

Vietnam er like stort som Norge, men har en befolkning på rundt 100 millioner. Engangsplast brukes (og kastes) overalt. Endrede holdninger og en bevisst omgang med plast vil kunne ha stor betydning både regionalt og nasjonalt. Tiltak som lykkes i Mekong vil også kunne kopieres av andre land i regionen.

Har du lyst til å sette deg mer inn i utfordringene Sør-Øst Asia står overfor, kan du lese disse artiklene (på engelsk):

Vietnam is the fourth-largest contributor to marine plastic pollution globally.

Mountains of plastic in Cambodia.

Waste management part of Thailand 20-year national strategy.

The Philippines wastes 6,237,653 kg of plastic per day.

Giant plastic ‘berg blocks Indonesian river.

SAMDAN og Children-BEEP

Rivers.Global støtter prosjekt i Nepal

Styret i Rivers.Global ble sommeren 2023 tipset om en mulig partner i Kathmandu i Nepal. Etter mange samtaler med daglig leder Devendra og med norske støttespillere, har vi bestemt oss for å støtte Samdan og Children-BEEP med 50.000 kroner i året. Dette prosjektet treffer 100% på områder Rivers.Global er opptatt av: Kunnskap, bedre søppelhåndtering og opprydningsaksjoner. I tillegg lager de håndarbeid av innsamlet plast og papir.

Her kan du lese mer om SAMDAN og Children-BEEP