fbpx

SINTEF Ocean og Rivers.Global

Dyktige professorer fra SINTEF har våren 2021 sett nærmere på skissene og tegningene av The River Cleaner. Hovudkonklusjonen fra Trondheim er at dette ser veldig bra ut. De har hatt få faglige innvendinger, og mener tvert imot at denne oppsamleren vil kunne fungere godt i en elv med jevn strøm og mye plast. De anbefaler oss å ikke bruke tid og penger på testing i simuleringsprogrammer. SINTEF anbefaler oss i stedet å få bygget en modell i liten skala. De mener vi sannsynligvis ikke kommer utenom å få laget en liten, håndfast prototype uansett. Der vil man lettere oppdage eventuelt bedre løsninger og mulige forbedringer. Det arbeidet er nå under forberedelse på Bømlo.