fbpx

Om oss

Støttespillere

Bømlo Folkehøgskule

Bømlo Folkehøgskule er opptatt av miljø og bærekraft. Skulen har til og med ei linje som heiter nettopp det. Eva Lilleås Engevik leier linja og inngjekk i juni ein ambassadøravtale med Rivers.Global. – Elevar i dag er mykje meir opptatt av å ta vare på havet enn for berre få år sidan, seier ho. Velkommen ombord!

Moster skule

Moster skule på Bømlo har bestemt seg for å være ambassadører for Rivers.Global! Som tilfellet er med mange øyboere, har både elevene og lærerne på denne skolen en intuitiv forståelse for betydningen av et rent hav. De gleder seg til å kunne følge byggingen av prototypen av The River Cleaner på nært hold.

Greåker videregående

1200 elever ved Greåker videregående skole har i skoleåret 2019-20 støttet Rivers.Global gjennom SOL-konserten samt en rekke aktiviteter. Resultatet ble hele 125.000 kroner! Fantastisk, rett og slett, særlig med tanke på alle planene som måtte skrinlegges våren 2019 grunnet Korona. SOL-komiteen, elevrådene og elevene forøvrig har lagt ned mange timers arbeid for et renere hav. Det inspirerer! De lar seg heller ikke stoppe av covid-19 i 2020-21, selv om det er meget mange hinder i veien. Dere er utrolige!

KPMG Norge

KPMG Norge sine ansatte ga før jul 2018 sin julepresang til 3 organisasjoner. Rivers.Global var en av disse, og mottok 136.500 kroner! Vi er glade for støtten, men vi er ikke minst glade for den anerkjennelsen det gir en liten og nystartet organisasjon at et stort og velrennomert revisjonsbyrå som KPMG viser at de har troa på oss. Tusen takk!

Kommunene Tynset, Hattfjelldal, Snåsa, Lesja, Ringebu og Bardu har gitt sin støtte til bekjempelse av plast i havet gjennom Rivers.Global i forbindelse med TV-aksjonen 2020. I tillegg har det vært innsamlingsaksjoner til Rivers i Alvdal og på Rena.

I hovedsak handler dette om ulv. Og kommuners langvarige konflikt med WWF knyttet til forvaltningen av rovvilt. Kommunene mener kampen for et renere hav er svært viktig, og har sett seg om etter en organisasjon som utelukkende fokuserer på dette. De har landet på Rivers.Global.

Så kan man spørre seg om det er riktig av oss å ta imot penger fra kommuner som boikotter TV-aksjonen. Det er det. De som har fulgt debattene om rovvilt, vet at her er det steile fronter og fasttømrede standpunkter, på begge sider. Rivers.Global forholder seg nøytral i disse diskusjonene. Vi har valgt å fokusere utelukkende på arbeidet for et renere hav.

En del kommuner og enkeltpersoner synes temaet for årets TV-aksjon er meget viktig, men at de ikke under noen omstendigheter kan tenke seg å støtte WWF. Da mener vi det er viktig og riktig at disse blir gitt en anledning til å støtte arbeidet for et renere hav gjennom en eller flere alternative organisasjoner. Det vil gagne saken, samlet sett.

Ser man dette fra Sør-Øst Asias perspektiv, eller fra havets perspektiv, er det en bra ting  at de som ikke vil gi til WWF, kan få gi til for eksempel Rivers.Global. De i disse kommunene som har ønsket å støtte TV-aksjonen og WWF har selvsagt hatt anledning til å gjøre dette.