fbpx

Hvorfor vi venter med revisor

Rivers.Global har foreløpig valgt å vente med å søke godkjenning av Innsamlingskontrollen fordi vi foreløpig ikke er store nok. IK selv anbefaler at organisasjoner først trenger å søke om dette når budsjettvolumet overstiger 300-500.000 kr pr år. Dit kommer vi kanskje i 2021, og vi er allerede i gang med å lete etter revisor.

De tre største bidragsyterne til Rivers.Global har så langt vært:
1. KPMG, hvor de ansatte ga julegaven i 2018 til blant annet Rivers. Der fikk vi 136.000, på konto i 2019.
2. Greåker videregående skole som i 2020 bidro med 124.000 kroner. Samarbeidet med skolen fortsetter.
3. Tynset kommune, 60.000.

Disse støttespillerne har vært opptatt av at mest mulig av pengene skal gå til formålet, arbeidet for et renere hav. De har vært enige med oss i vurderingen av at revisor og Innsamlingskontrollen kommer inn i bildet først når vi har et budsjettvolum som gjør det forsvarlig.
I 2018 hadde vi et resultat i minus 7.000 kroner.
I 2019 hadde vi et resultat på 30.000 kroner.
I 2020 hadde vi et resultat på 300.000 kroner.

Styret i Rivers.Global har konkludert med at vi søker godkjenning i Innsamlingskontrollen dersom noen av våre samarbeidspartnere ønsker det eller budsjettvolumet tilsier at det vil være fornuftig.