fbpx

Hvorfor vi venter med revisor

Når det gjelder spørsmålet om hvorfor Rivers.Global ikke har søkt godkjenning av Innsamlingskontrollen, er det korte svaret at vi foreløpig ikke er store nok. IK selv anbefaler at organisasjoner først trenger å søke om dette når budsjettvolumet overstiger 300-500.000 kr pr år.

De tre største giverne har hittil vært:
1. KPMG, hvor de ansatte ga julegaven i 2018 til blant annet Rivers. Der fikk vi 136.000, på konto i 2019.
2. Greåker videregående skole som har bidratt med 124.000 i år, og som nå er godt i gang med sitt andre år som støttespiller.
3. Tynset kommune, 60.000.

Disse støttespillerne har vært opptatt av at mest mulig av pengene skal gå til formålet, arbeidet for et renere hav. De har vært enige med oss i vurderingen av at revisor og Innsamlingskontrollen kommer inn i bildet først når vi har et budsjettvolum som gjør det forsvarlig.
I 2018 hadde vi 29.000 i inntekter.
I 2019 hadde vi 199.000 i inntekter.
I 2020 ligger tallene noe høyere, men fortsatt langt igjen til 5 millioner, som er den grensen hvor revisjonsplikten inntreffer.

Styret i Rivers.Global har konkludert med at vi søker godkjenning i Innsamlingskontrollen dersom noen av våre samarbeidspartnere ønsker det eller budsjettvolumet tilsier at det vil være fornuftig.

Siste fra aktuelt