Hvorfor vi venter med revisor

I forbindelse med kommunenes interesse for Rivers.Global, har vi fått spørsmål om hvorfor vi ikke har revisor og hvorfor vi ikke har søkt om godkjenning av Innsamlingskontrollen. Her er styrets vurdering av disse viktige spørsmålene:

Vi har hittil hatt 3 betydelige givere til Rivers.Global:
1. KPMG, hvor de ansatte ga julegaven i 2018 til blant annet Rivers. Der fikk vi 136.000, på konto i 2019.
2. Greåker videregående skole som har bidratt med 124.000 i år, og som nå er godt i gang med sitt andre år som støttespiller.
3. Tynset kommune, 60.000 og hvor de anbefaler Rivers til sine innbyggere i oktober.

Disse støttespillerne har vært opptatt av at mest mulig av pengene skal gå til formålet, arbeidet for et renere hav. De har vært enige med oss i vurderingen av at revisor og Innsamlingskontrollen kommer inn i bildet først når vi har et budsjettvolum som gjør det forsvarlig.
I 2018 hadde vi 29.000 i inntekter.
I 2019 hadde vi 199.000 i inntekter.
I 2020 ligger vi an til en del høyere inntekter, men fortsatt langt igjen til 5 millioner, som er den grensen hvor revisjonsplikten inntreffer.
 
Vår økonomiekspert i styret, Christian Dubrau, som er økonomileder i Redd Barna, og har jobbet med revisjon i KPMG i mange år, la fram dette på vårt styremøte 15.juni:

Innsamlingskontrollen er et uavhengig organ som samler og «sertifiserer» organisasjoner som driver med innsamlingsaktiviteter rettet mot et offentlig publikum. Langt fra alle organisasjoner er medlem her, ettersom det følger en god del formelle og kostnadsmessige krav, blant annet:

Innsamlingskontrollen er et «kvalitetsstempel», men spørsmålet er om dette like godt kan bygges på andre måter, f.eks. ved god og jevn rapportering. En innmelding i Innsamlingskontrollen medfører kostnader på rundt 20.000 NOK årlig og man bør komme opp i et visst inntektsnivå for at det skal være aktuelt.
 
Styret valgte å konkludere med at vi søker godkjenning i Innsamlingskontrollen dersom noen av våre samarbeidspartnere ønsker det eller budsjettvolumet tilsier at det vil være fornuftig. Har du synspunkter, skriv gjerne til post@rivers.global

Siste fra aktuelt