fbpx

Forskning

– Det handler om å lete!

Under Arendalsuka i 2018 holdt biologen og professoren Dag O. Hessen et foredrag om vitenskap og forskning. «Hva er egentlig forskning?», spurte han. For å illustrere poenget sitt, viste Hessen til det engelske ordet for forskning, research eller re-search. Forskning handler om stadig å være på leting etter mer og dypere kunnskap. Hessen advarte samtidig mot bastante påstander i de aller fleste forskningsfelt. Han mente historien har vist oss at det kan være lurt å legge inn et «Så langt vi vet…», «Antagelig er det slik at…», fordi det som var sant i går, sjelden er sant i morgen. Forskning kan vi dermed best forstå som en SØKEN ETTER SANNHET eller SØKEN ETTER MER FORSTÅELSE.

Dette er viktig å ha i mente når vi søker dypere og mer kunnskap om havet. Det er svært mye vi ikke vet. Og det er mye vi aldri vil kunne ha eksakt kunnskap om. For eksempel hvor mye av plasten i havet som kommer fra verdens elver. Er det 40%? Kan det være så mye som 80%? Det vi vet helt sikkert er at en betydelig mengde av plasten i havet kommer fra verdens elver. Det finnes tusenvis av elver, små og store, som er nærmest forstoppet av plast og annet søppel. Og elvene har det ved seg at de stort sett renner ut i havet.

Det har vist seg at det er langt enklere å få tak i plasten i elver, på strender og på land enn tilfellet er langt til havs. Rett og slett fordi en stor del av plasten synker når den ankommer havet, og blir svært utilgjengelig for oss. Vi i Rivers.Global mener vi bør være utålmodige etter å få stoppet den konstante strømmen av plast til havet, selv om vi ikke vet nøyaktig hvor mye det er snakk om i tonn eller prosent.

Vi skal fortsette å lete mer og grundigere etter stadig ny kunnskap og rettere svar, men vi vet nok til å begynne å faktisk gjøre noe!

Se denne atikkelen publisert på Forskning.no, hvor forskerne Guri Sogn Andersen og Bjørn Einar Grøsvik deler av sin innsikt.

https://forskning.no/forurensning-havet-naturvern/vil-rydde-opp-i-mytene-om-plast-i-havet/1315797

Her er enda noen artikler du kanskje vil finne interessante:

Our planet is drowning in plastic pollution

Plastic in rivers and lakes a growing concern…