fbpx

About

Sponsors

Bømlo Folkehøgskule

Bømlo Folkehøgskule, her representert ved Eva Lilleås Engevik, inngjekk i juni 2021 ein samarbeidsavtale med Rivers.Global. Dei vil gjera sitt for å spreia ryktet om Rivers, som vart stifta på Bømlo i 2018. Linja “Miljø og Bærekraft”, som Eva leier, vil også samla inn pengar til Rivers.Global. Stor stas å også ha ein folkehøgskule som ambassadør! :)

Moster skule

Moster på skule på Bømlo heiar på Rivers.Global! Dei vil følgja bygginga av prototypen av The River Cleaner på Bømlo, og satsar også på å vera med på testinga i Etne til hausten. Første ungdomsskule som blir ambassadørar for Rivers!

Greåker college

We’re thrilled to announce that a college in Greåker, Norway, with 1200 students, has decided on Rivers.Global as their collaborating partner in years to come! They want to work for a cleaner ocean, and like the approach of Rivers.Global. We actually beat Zero and Greenpeace, isn’t that kinda cool?!

KPMG Norway

KPMG Norway donated NOK 136.500 to Rivers.Global as a Christmas gift for 2018. We are delighted by the large donation, and also that a large and reputable company like KPMG by doing this shows that they believe in a small and new organization like Rivers. Thank you so much!