Vietnam

«The River Cleaner»

Vårt første prosjekt på egen kjøl!

Enkel. Solid. Effektiv.

«The River Cleaner» bruker strømmen i elva til å føre plast og annet inn til oppsamleren. Ingen solceller, ingen dieselaggregat. Strømmen man trenger, finnes i elva. Strømmen fører plast og annet inn i en stor trålpose, som enkelt kan løftes opp og tømmes på land for sortering, resirkulering og forsvarlig videre håndtering. Trålposen tømmes på samme måte som fiskebåter tømmer nota på dekk, det er gjort i en håndvending.

Under utviklingen av «The River Cleaner» har vi hatt noen klare mål i sikte:
Den skal være enkel å produsere, av materialer som er å få tak i overalt.
Den skal være solid nok til å tåle monsunregn og sterk vannføring. Derfor har den en «slipp-mekanisme» som gjør at bommen som går ut i elva slipper taket i oppsamleren under ekstreme strømforhold. Da slipper vi store skader og materialtap.
Den skal være effektiv, altså at den skal romme betydelige mengder plast og annet som kommer rekende. Og ikke minst skal den kunne tømmes raskt og effektivt på land hvor innholdet så sorteres.

Noe kan resirkuleres, noe kan man bruke i produksjon av nye produkter (for eksempel kan man lage møbler og mye annet av vann-hyasinter som det er mye av i elvene i Sør-Øst Asia), noe må gå til forbrenning, helst med energigjenvinning.

Open source.

Tegninger, testresultater, justeringer og forbedringer gjøres tilgjengelig for alle, for gratis kopiering for andre organisasjoner, bedrifter, idrettslag, religiøse virksomheter, velforeninger, lokale og sentrale myndigheter. Ingenting skal patenteres her. Det er dessverre nok av forurensede elver å ta tak i, og det haster med å få redusert det jevne tilsiget av plast til havet som elvene står for. «The River Cleaner» skal være mulig å produsere hvor som helst i verden, så man sikrer lokalt eierskap til prosjektet og unødvendig shipping over landegrenser.

Hvor langt er vi kommet?

Hovedlinjene i «The River Cleaner» er på plass. Detaljer og tilpasninger vil måtte komme i samarbeid med de som produserer prototypen. For eksempel har bunnforholdene i elva mye å si for hvordan forankringen skal være. En student ved NTNU vil i høst jobbe med «The River Cleaner», noe vi synes er kjempespennende!

Hva kreves for å kunne få «The River Cleaner»?

Ettersom «The River Cleaner» vil være «open source» er det på mange måter fritt fram for hvem som helst å produsere og installere oppsamleren. Dersom Rivers.Global skal være inne i bildet, må en rekke forutsetninger være på plass.
1. Lokale myndigheter må kunne dokumentere at avfallet som blir samlet opp, blir håndtert forsvarlig, altså at de har en infrastruktur på plass for søppelhåndtering.
2. De må også stå for vedlikehold av «The River Cleaner», jevnlig tømming og mannskap til å sortere det som samles i nota.
3. Det må finnes en lokal samarbeidspartner for Rivers.Global, noen som kan fasitlitere møter med myndigheter, kunne tolke mm.
4. Myndighetene må i tillegg betale en andel av «The River Cleaner». Man tar bedre vare på noe man har betalt for.

Rivers.Global’s rolle.

Vår rolle er å skaffe penger til utvikling, produksjon og installering av «River Cleaner» i sterkt forurensede elver. «River Cleaner 1» vil naturlig nok være den klart dyreste. Når vi har en prototype som beviselig er enkel, solid og effektiv, kan vi utvide fokuset til andre regioner i Vietnam og også til andre land. Vi vil alltid søke et nært samarbeid med lokale myndigheter og lokalbefolkningen. Det er de som har nødvendig ekspertise på «sin» elv. Og selvsagt vil vi alltid jobbe for at minst mulig søppel ender opp i elvene, jf våre fire veier til et renere hav.

Ditt bidrag ønskes velkommen!

Nå har du en mulighet til å være med og stanse strømmene av plast til havet. Vi håper å se «River Cleaner» i aktivitet døgnet rundt mange steder i verden hvor det renner en stri strøm av plast ut i havet. Med dette prosjektet går vi første gang bredt ut og utfordrer enkeltpersoner, skoler og høgskoler, bedrifter, rederier og kommuner om å være med oss i dette viktige arbeidet. Med din hjelp skal vi hindre tonnevis av plast i å nå havet. I elvene er plasten fortsatt relativt enkel og relativt rimelig å få tak i, det er dessverre ikke tilfelle når den har kommet ut i havet. Tegn deg gjerne som fast giver for et valgfritt beløp. Og så skal vi i styret jobbe hardt for å få flere større virksomheter med på laget. Tusen takk!

«Fighting Plastic in Mekong»

Covid-19 preger prosjektet i Mekong.

Pandemien som har preget verden våren 2020, har også satt sitt preg på Vietnam. Store deler av samfunnet har helt eller delvis vært stengt ned, inklusiv skolene i prosjektet. Rivers.Global fortsetter sin støtte til «Fighting Plastic in Mekong» med 25.000 kroner i 2020. Det er på samme nivå som i 2019 når man ser bort fra forundersøkelsen av søppelhåndteringen, en engangsutgift, som kom på ca 30.000, finansiert av Rivers.Global.

Vi ønsker å arbeide i den regionen hvor problemene med plast som renner ut i havet er aller størst, nemlig i Sør-Øst Asia. Vietnam er et land flere norske bistandsarbeidere har pekt på som et bra sted å starte. Landet regnes som verdens fjerde største forurenser av havet, bare slått av Kina, Indonesia og Filippinene. Vi har valgt å støtte prosjektet «Fighting Plastic in Mekong» som den norske bistandsorganisasjonen Misjonsalliansen driver. De har arbeidet i landet siden 1996, og har et solid nettverk med kvinnegrupper, velforeninger og skoler. Dessuten har de tett kontakt med lokale og nasjonale myndigheter. Rivers.Global har blitt invitert til å bli en medspiller i Misjonsalliansens prosjekt, og gjøre det mer «plast-fokusert» enn først tenkt.

Dette har blitt gjort i 2019:

1: Det er foretatt en grundig undersøkelse av hvordan søppelhåndteringen fungerer i området Tra Vinh. Denne blir nå analysert, for å se hvordan utfordringene knyttet til søppelhåndteringen kan takles.

2: Det har blitt organisert opprydningsaksjoner i samarbeid med lokale myndigheter og frivillige. Særlig inspirerende å se at hele skoler, ja hele landsbyer stiller opp på slike aksjoner. Det gir håp!

3: Det møysommelige arbeidet med å øke kunnskapen og forståelsen hos befolkningen pågår på ulike plan. Diverse tiltak hjelper lokalbefolkningen til å sortere avfall og levere plast til gjenvinning.

4: Aktiviteter i skolene for å endre vaner og skape økt forståelse blant elevene for hvorfor det er viktig å sortere søppel og hvordan plast på avveie påvirker miljøet.

Vietnam er like stort som Norge, men har en befolkning på rundt 95 millioner. Engangsplast brukes (og kastes) overalt. Endrede holdninger og en bevisst omgang med plast vil kunne ha stor betydning både regionalt og nasjonalt. Tiltak som lykkes i Mekong vil også kunne kopieres av andre land i regionen.

Har du lyst til å sette deg mer inn i utfordringene Sør-Øst Asia står overfor, kan du lese disse artiklene (på engelsk):

Vietnam is the fourth-largest contributor to marine plastic pollution globally.

Mountains of plastic in Cambodia.

Waste management part of Thailand 20-year national strategy.

The Philippines wastes 6,237,653 kg of plastic per day.

Giant plastic ‘berg blocks Indonesian river.