fbpx

Tusen takk for tilliten!

Som kjent, var det noen kommuner og enkeltpersoner rundt om i landet som av ulike grunner valgte å ikke gi penger til WWF under årets TV-aksjon. Noen av disse har gitt sin støtte til Rivers.Global, og vi vil gjerne få takke for denne tilliten! Rundt 150.000 kroner har hittil kommet inn, med pengene fra Tynset kommune som det største enkeltbidraget. Over 25.000 kroner har kommet inn på Vipps, og der drypper det fortsatt inn penger. Vi har også fått tilsagn om penger som kommer inn senere i høst. På Vipps kommer ikke givernes adresser fram, så det er ikke så lett å vite akkurat hvor i landet alle støttespillerne kommer fra.

La meg få lov til å rette en felles hjertelig takk til dere alle. For oss er denne støtten særdeles verdifull. Ikke bare pengene, men Rivers har også fått mange oppmuntrende meldinger fra enkeltpersoner i hele landet. Vi føler oss HEIET PÅ, og vi skal gjøre vårt ytterste for å gjøre dere stolte!

Pengene vil bli brukt på å ferdigutvikle «The River Cleaner» i samarbeid med SINTEF Ocean i Trondheim. Dette vil, så langt vi kjenner til, bli den første plastoppsamler som er tegnet helt uten patenter og copy-rights. Dermed kan den kopieres og bygges overalt i verden hvor man har utfordringer med plast i elvene. Lokale myndigheter og organisasjoner kan kopiere de tekniske tegningene helt gratis, og bygge plastoppsamlere selv. Selvgjort er velgjort :) Dette er bærekraftig bistand. Det finnes tusener av elver i Sør-Amerika, Afrika og ikke minst i Sør-Øst Asia hvor det renner plast i strie strømmer, og det haster med å få stengt av så mange som mulig av disse kranene.

Takk for at dere står sammen med oss i dette arbeidet!

Aller beste hilsen fra Martin Alvsvåg, styreleder.