fbpx

Vårt kjære styremedlem, Tor Martin Synnes, måtte gi tapt for en aggressiv kreft 4.april 2024. Vi hadde gleden av å ha Tor Martin i styret vårt i nøyaktig ett år. Hans gnistrende blikk når han var skikkelig engasjert kommer vi til å huske. Tom Martin var opptatt av å ta vare på lidende mennesker og en lidende natur. Kirkens Nødhjelps vannprosjekter har år etter år fått gleden av Tor Martins kreative påfunn for å samle inn mye penger i fastetiden. Han var også visjonær med tanke på hvor viktig det er å ta bedre vare på havet. Noen av ideene hans kommer til å leve videre i Rivers.Global. Vi lyser fred over Tor Martins gode minne.