fbpx

Da er det tid for et nytt Årsmøte, tirsdag 25.april 2023 kl 19.00, på Teams.

I år er det flere i styret som trer til side, så det blir veldig spennende å se hvem som kan tenke seg å være med og dra Norges minste miljøorganisasjon enda noen skritt videre. Hjertelig vel møtt på Årsmøtet. Og velkommen til å stille som styrekandidat om du ivrer for saken om et renere hav.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *