fbpx

Styremedlem Tor Martin Synnes døde 4.april

Vårt kjære styremedlem, Tor Martin Synnes, måtte gi tapt for en aggressiv kreft 4.april 2024. Vi hadde gleden av å ha Tor Martin i styret vårt i nøyaktig ett år. Hans gnistrende blikk når han var skikkelig engasjert kommer vi til å huske. Tom Martin var opptatt av å ta vare på lidende mennesker og en lidende natur. Kirkens Nødhjelps vannprosjekter har år etter år fått gleden av Tor Martins kreative påfunn for å samle inn mye penger i fastetiden. Han var også visjonær med tanke på hvor viktig det er å ta bedre vare på havet. Noen av ideene hans kommer til å leve videre i Rivers.Global. Vi lyser fred over Tor Martins gode minne.

Min Side

Nå kan du logge inn på Min Side for å legge inn ditt fødselsnummer for å få skattefradrag.

Klikk her for å få tilgang til din side.

 

 

Ny partner i Nepal

Rivers.Global har inngått et samarbeid med SAMDAN og Children-BEEP i Kathmandu. Les mer under «Prosjekter».

Havbanneret får mange gode ideer!

Havbanneret vi fikk laget til en miljøfestival i Trondheim våren 2023, har blitt gjenbrukt under Korsvei i Seljord og også av en barneklubb i Sarpsborg. Virkelig inspirerende å se alle de gode ideene barn og voksne har til hvordan vi kan skaffe oss et renere hav!

Ønsker oss flere partnere!

Rivers.Global ønsker seg samarbeidspartnere fra næringslivet.

Det er klart vi kan fortsette å være små og ubetydelige, men dersom vi skal klare å utgjøre en virkelig forskjell i arbeidet for et renere hav, trenger vi å ansette folk for denne jobben.

Det er tidkrevende å bygge nettverk internasjonalt. Vi ønsker å installere The River Cleaner i samarbeid med lokale myndigheter og lokale organisasjoner i Asia, Afrika og Sør-Amerika. I tillegg ønsker vi å jobbe for bedre søppelhåndtering både nasjonalt og individuelt. Vi vil bruke tid på å undervise oppvoksende generasjoner om hvorfor det er så viktig å ta bedre vare på naturen. Vi vil gjerne inspirere til rausere panteordninger, også på plast som ikke så lett lar seg resirkulere, slik som isopor.

Vi er takknemlige for støttespillere som ønsker å være med på å sparke i gang en organisasjon som Rivers.Global. Vi vil etter hvert også kunne gi gode rapporter fra arbeidet dere støtter. Det vi etterspør hos partnere er en erkjennelse av at nå haster det med å gi havet en håndsrekning. Våre partnere innser at havets helse er en viktig forutsetning for at vi og våre barn og barnebarn skal kunne ha en god framtid.

 

Nye styremedlemmer

På årsmøtet 25.4 2023 ble følgende nye styremedlemmer valgt inn i styret til Rivers.Global:

Tor Martin Synnes (bildet), Cecilie Grøttveit, Jørn Kokvold, Steinar Dale Wessman og Sunniva Bergo Aarvik. Det nye styret består av disse i tillegg til Nghia Trinh, Arild Fehn og Martin Alvsvåg. Les mer om det nye styret her

 

Årsmøte 2023

Da er det tid for et nytt Årsmøte, tirsdag 25.april 2023 kl 19.00, på Teams.

I år er det flere i styret som trer til side, så det blir veldig spennende å se hvem som kan tenke seg å være med og dra Norges minste miljøorganisasjon enda noen skritt videre. Hjertelig vel møtt på Årsmøtet. Og velkommen til å stille som styrekandidat om du ivrer for saken om et renere hav.

I tillegg til vanlige årsmøteformaliteter, får vi på årsmøtet en rapport fra prosjektet «Fighting Plastic in Mekong» i Vietnam samt status på vårt engasjement på Filippinene fra Arild Fehn. Dessuten siste nytt i Rivers.Global fra styrets leder.Påmelding: Send en mail til post@rivers.global. Da vil du få tilsendt regnskap, budsjett, årsrapport og saksliste sammen med en Teams-lenke en uke før årsmøtet.

Oppsamleren innviet, fungerer helt optimalt!

5.oktober ble The River Cleaner innviet i Etneelva, etter å ha vært testet grundig dagene før. Elever og lærere fra Moster skule samt andre interesserte hadde funnet veien til Etne denne ettermiddagen, 46 kanner og flasker av plast ble kastet ut, ALLE ble fanget i oppsamleren! Forsøket ble gjort to ganger, med nøyaktig samme resultat!

Se elever høvle og sveise flyterør!

Elever fra Moster skule brukte deler av siste skoledag på 9.trinnet til å se hvordan rørene til plastoppsamleren ble laget. De fikk også prøve seg på både høvling og sveising. Alt glimrende lagt til rette av de proffe og pedagogiske folka hos Scale AQ på Serklau, Bømlo.